Rinker’s Challenge –
програмата, която дава и знания, и пари!

Календар на Rinker’s Challenge 3

Кандидатстване: до 26 септември 2016

Оценка на кандидатите по формулярите и събеседване: до 24 октомври 2016

I обучение: 28-29 октомври 2016

II обучение: 3-4-5 ноември 2016

Самостоятелна работа по изработване на бизнес модел канвас (представяне) - 11 ноември 2016

III обучение: 17-18-19 ноември 2016

Заявка за финансиране на предпроектни проучвания (ПП) - 27 ноември 2016

Работа по предпроектните проучвания (със или без финансиране)

Подготовка на бизнес планове - 20 ноември 2016 -  15 януари 2017

Краен срок за предаване на бизнес планове - 16 януари 2017

IV обучение: Представяне на бизнес план - генерална репетиция - 20 януари 2017

Представяне на бизнес моделите пред Журито на Rinker’s Challenge.  ‘ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ’ - 26 януари 2017